Historia szkoły

         Powstanie naszej szkoły w 1980r. poprzedziły różnego typu przemiany organizacyjne Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu. W 1974r została ona przemianowana na Zbiorczą Szkołę Gminną, następnie w 1980r. przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Nocznickiego 18. Po reorganizacji w 1984r. przywrócono szkole status miejski i od tego momentu istnieje jako Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu. Należy przy tym podkreślić, że nie ma ona żadnego związku z byłą Szkołą Podstawową nr 5 w Żaganiu mieszczącą się w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy byłej ul. J.Krasickiego.

         W 1976r. ustalono lokalizację Zbiorczej Szkoły Gminnej i rozpoczęto budowę. W pracach wykończeniowych pomagała młodzież wszystkich żagańskich szkół i żołnierze. Uroczyste otwarcie miało miejsce 9 maja 1980 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i lokalnych, a szkole nadano imię generała armii Stanisława Popławskiego. Opiekę nad nią roztoczył zakład opiekuńczy – POM w Żaganiu. Funkcję dyrektora objęła mgr Elżbieta Malinowska. Zgodnie z ówczesną tradycją nawiązano współpracę ze szkołą z dawnej NRD- Szkołą Podstawową w Seftembergu. W 1989r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o rezygnacji z dotychczasowego imienia szkoły.

         Od 1991 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły – mgr Małgorzaty Marczuk i dowódcy jednostki opiekuńczej - 89.Pułku Zmechanizowanego ppłk Zbigniewa Malika, rozpoczęto współpracę ze Związkiem Kół I Dywizji Pancernej. Jego członkami byli żołnierze generała Stanisława Maczka. Kontakty te zaowocowały decyzją o nadaniu szkole imienia „ 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka”. Dnia 23 kwietnia 1993r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia.

         W związku z reformą oświaty w 1999 roku nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły. Absolwenci szóstych klas rozpoczęli następny etap nauki w Publicznym Gimnazjum nr 2, które znalazło swą siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Pierwszym dyrektorem gimnazjum, który wraz z jeszcze wtedy niewielkim gronem nauczycieli tworzył szkołę od podstaw, był mgr Zdzisław Mirski. W dziele tworzenia wspomagali go  wicedyrektorzy: mgr Zbigniew Białkowski i Beata Tołpa. W pierwszym roku istnienia szkoła liczyła 11 oddziałów. 24 listopada 2001 r. nastąpił ważny dla szkoły, jej uczniów i nauczycieli moment wyboru patrona. Spośród wybitnych postaci historycznych wybór padł  na Jana Keplera, który z Żaganiem związał dwa lata swego życia.   Po nadaniu szkole imienia nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2 nawiązali współpracę ze szkołą partnerską w Chemnitz, która również nosi imię Johannesa Keplera. By przybliżyć uczniom postać i dokonania tego znanego astronoma, co roku organizowana była „Kepleriada”. Początkowo była jedynie szkolnym konkursem, później brali w niej udział uczniowie gimnazjów z całego powiatu oraz goście z Chemnitz. Choć historia Publicznego Gimnazjum nr 2 jako samodzielnej placówki nie jest długa, to szkoła może się poszczycić znaczącymi osiągnięciami uczniów. Już w pierwszych trzech latach istnienia znajdowała się na drugim miejscu w województwie lubuskim pod względem liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Ponadto w szkole działały organizacje i kluby, które dawały możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów, były także propozycją spędzania wolnego czasu.

         Dwie szkoły- Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 2 istniały jako odrębne placówki do roku 2008.

        W 2008 roku decyzją władz miasta połączono obie szkoły w Zespół Szkół nr 2, którego dyrektorem został mgr inż. Artur Kubala. Dzięki połączeniu szkół staliśmy się placówką, która uczyła i wychowywała od pięciolatka do szesnastolatka. Dawało to dużo możliwości, ale jednocześnie było dużym wyzwaniem dla nauczycieli, obligowało do wytężonej pracy.

         W 2017 roku nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły w związku z reformą systemu oświaty, która zakładała likwidację gimnazjów. Szkoła stała się ośmioklasowa i przywrócono jej nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka.

       Dziś nasza szkoła tętni życiem. Jest przyjazna, bezpieczna i nowoczesna. Młodzież startuje w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, uczestniczy w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, lecz mamy świadomość, że nie można iść naprzód nie oglądając się wstecz. Dlatego za tak ważną uznajemy pamięć o tym, co minęło a także o tych, którzy tworzyli historię naszej szkoły.

Odsłony: 2978

Słowo Dyrektora

       Pamięć ludzka ma szczególną moc rejestrowania pięknych chwil. Chętnie przywołujemy miłe obrazy z przeszłości, wzruszamy się i pragniemy, aby zostały z nami jak najdłużej.

        Jubileusz 40 – lecia szkoły jest właśnie takim momentem, kiedy na chwilę zatrzymujemy się i ze wzruszeniem wspominamy to, co już minęło, odeszło. Czas upływa niezmiernie szybko, a szkolny dzwonek niczym tarcza zegara pokazuje upływ godzin, dni i lat. Uroczystość jubileuszu to ukłon w stronę przeszłości, to pamięć o tych, którzy z wielkim zaangażowaniem budowali naszą szkołę, kreowali jej wizerunek, tworzyli niepowtarzalny charakter.

       Pamiętamy o jej wszystkich dyrektorach. Każdy z nich dołożył swoją cegiełkę do wspaniałej budowli, jaką jest nasza szkoła. To oni skupiali wokół siebie życzliwe grono pedagogów i wspólnie z nim tworzyli przez lata niezwykłą atmosferę placówki.

        Mile wspominamy nauczycieli, którzy z wielkim zaangażowaniem wychowywali i kształcili kolejne pokolenia uczniów. Starali się im przekazać nie tylko wiedzę, ale wskazywali również najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka. Spędzali wspólnie ze swoimi wychowankami czas, pamiętali o ważnych uroczystościach, świętach, organizowali wycieczki, które uczyły samodzielności i odpowiedzialności.

        Pamiętamy także o pracownikach obsługi i administracji, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie szkoły.

       Niezmiernie miło wspominamy uczniów, którzy tak często dostarczali nam uśmiechu i wzruszeń. Przynosili dumę, odnosząc sukcesy w rozmaitych konkursach i zawodach sportowych.

      Jest mi niezmiernie miło, że jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu im.1. Dywizji Pancernej dow. przez gen S. Maczka mogę kontynuować pracę rozpoczętą czterdzieści lat temu i współtworzyć obecne oblicze szkoły.

     Z optymizmem patrzę w przyszłość, widząc jak nasza szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna, bogata w liczne pomoce dydaktyczne. Nadal będziemy dbali o jej rozwój, z szacunkiem spoglądając wstecz, podtrzymując jej tradycje.

      Z okazji 40 – lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu  im. 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen S. Maczka życzę dawnym i obecnym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wszelkiej pomyślności. Absolwentom zaś składam życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

                                                                                                                                                                                                                                       Bogumiła Kowalik

                         Zdjęcie szkoły 1980

 

                  Nadanie imienia szkole 1993

                           Wigilia w Gimnazjum 1999